Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 10 marca 2014

10.03.2014, obligacje.pl

Z 50 mln zł w gotówce i wysokim wskaźniku bieżącej płynności grupa nie potrzebuje zwiększenia zadłużenia, chyba, że na inwestycje.

Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita w komunikacie prasowym sugeruje, że firma chciałaby zainwestować ok. 50 mln zł w biznes pouliretanowy (tworzywa wykorzystywane m.in. do produkcji materacy) w ciągu trzech lat. Nie jest to jednak kwota, która zmuszałaby spółkę do uruchomienia programu emisji obligacji (Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, na podstawie którego Rokita może przeprowadzić publiczne emisje obligacji do kwoty 200 mln zł), ani tym bardziej akcji (prospekt emisyjny został złożony 27 lutego).

Na koniec 2013 r. Rokita miała bowiem 50,4 mln zł w gotówce, zaś łączna wartość aktywów obrotowych wyniosła 261,8 mln zł przy 205,3 mln zł zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik szybkiej płynności wzrósł do 1,0 z 0,8 przed rokiem i jest właściwie na optymalnym poziomie, wskaźnik bieżącej płynności (1,5) wskazuje nawet na pewną nadpłynność grupy.

Choć tak przedstawiony bilans nie wskazuje na potrzebę dalszego wzrostu zadłużenia, to być może wymagają ich kolejne inwestycje lub dokończenie tych prowadzonych obecnie. Można jedynie przypuszczać, że choć wkrótce miną dwa miesiące od czasu zatwierdzenia prospektu Rokity, spółka zwlekała z uruchomieniem programu do publikacji raportu rocznego.

Łączna wartość zobowiązań finansowych wynosi 260 mln zł, a przy 532 mln zł kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia wynosi zaledwie 0,39 – Rokita może więc bezpiecznie zwiększać zadłużenie. Pozwala na to także relacja długu netto do wyniku operacyjnego (2,67), nie wspominając o relacji dług netto/EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), która wyniosła 1,73.

Przy 1,1 mld zł przychodów, grupa PCC Rokita wypracowała 58 mln zł zysku netto i 97,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych.

Jeśli określenie „nudny” może być komplementem w przypadku sprawozdań finansowych spółek notowanych na Catalyst, to raport PCC Rokita jest najnudniejszym z prezentowanych w tym roku.

Notowane na Catalyst cztery serie obligacji Rokity wycenianie są znacznie powyżej nominału (102-102,5 proc.), z rentownością brutto między 5,0 – 6,3 proc.

http://obligacje.pl/news/2476/rokita-poprawila-wskazniki-plynnosci.html


Powrót do media o nas