Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 30 sierpnia 2013

Stabilne wyniki PCC Exol

Producent surfaktantów, spółka PCC Exol pochwaliła się wynikami za pierwsze półrocze tego roku. Skonsolidowane przychody firmy wzrosły do 228,6 mln zł (o 6,7 proc. rok do roku), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mln zł wobec 3,9 mln zł w I półroczu ubiegłego roku.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Grupa PCC Exol wypracowała 228,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. 45,3 proc. przychodów Grupa osiągnęła w Polsce, 17,1 proc. ze sprzedaży w Europie Zachodniej, a pozostałą część ze sprzedaży głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w Ameryce Północnej. Niemal 80 proc. przychodów ze sprzedaży produktów to przychody ze sprzedaży surfaktantów niejonowych i anionowych. Pozostała część to przychody ze sprzedaży surfaktantów specjalistycznych i amfoterycznych.

W I półroczu 2013 r. Grupa osiągnęła 30,7 mln zł zysku ze sprzedaży i 10,5 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA wyniósł 16,2 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na poziomie 13,4 proc., rentowność EBIT wyniosła 4,6 proc., rentowność EBITDA 7,1 proc., a rentowność netto 1,4 proc..

– Niższe poziomy skonsolidowanych zysków wynikają z niższych przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej, czyli spółki PCC Exol. W I półroczu bieżącego roku przychody te wyniosły 187,5 mln zł, wobec 214,3 mln zł w I półroczu 2012 r. – wyjaśnia Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol.

– Wpływ na niższy poziom przychodów spółki PCC Exol miała głównie gorsza koniunktura na rynku chemii gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej, zmiany asortymentowe sprzedaży oraz niższe ceny sprzedawanych produktów, które wynikały przede wszystkim z agresywnej polityki cenowej naszych konkurentów – tłumaczy Marcin Żurakowski, prezes zarządu PCC Exol.

Na 30 czerwca 2013 r. suma bilansowa Grupy wynosiła 501,2 mln zł, a kapitał własny 211,1 mln zł. Zobowiązania osiągnęły natomiast poziom 290,1 mln zł, a zadłużenie oprocentowane 214,9 mln zł, z czego 105,7 mln zł to pożyczka właścicielska.

Na początku roku PCC Exol kupił amerykańską spółkę PCC Chemax dzięki której Grupa chce zwiększyć swoje zaangażowanie na rynkach Ameryki Północnej oraz wzmocnić się w obszarze badań i rozwoju. Utworzona została także spółka PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý, która rozwija sprzedaż bezpośrednio na terenie Turcji oraz krajów Środkowego Wschodu i Afryki.


Powrót do media o nas