Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 28 maja 2013

28.05.2013, Cbonds.pl

Sukces Programu Emisji Obligacji PCC Rokita: łącznie niemal 100 mln zł pozyskane w drodze ofert publicznych

PCC Rokita, pierwsza spółka konsekwentnie i powtarzalnie kierująca na polskim rynku kapitałowym ofertę obligacji korporacyjnych do inwestorów indywidualnych, w ramach zakończonej emisji obligacji serii AD pozyskała 25 mln zł przy prawie 66% stopie redukcji w transzy otwartej.

W ramach ogłoszonego w czerwcu ub.r. Programu Emisji Obligacji spółka pozyskała łącznie 95 mln zł i rozważa uruchomienie kolejnego programu już w tym roku.

PCC Rokita to największa na Dolnym Śląsku firma chemiczna, producent szerokiej gamy produktów chemicznych w tym m.in. jedyny w Polsce oraz największy w Europie Środkowo-Wschodniej wytwórca polioli specjalistycznych. W czerwcu 2012 r. PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny, na podstawie którego zrealizowała Program Emisji Obligacji. Pozyskane w czterech emisjach (obligacje serii AA, AB, AC i AD) środki wspierają rozwój firmy, która w ramach strategii realizuje inwestycje we wszystkich kompleksach produkcyjnych spółki: Rokopoli, Chlorowym i Chemii Fosforu.
Emitując obligacje serii AD PCC Rokita po raz kolejny skierowała swoją ofertę do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Minimalny próg zapisu został ustalony na poziomie 100 zł. W ramach ostatniej emisji w ramach Programu sprzedanych zostało 250 tys. 4-letnich obligacji. Inwestorzy złożyli łącznie 618 zapisów na 468.844 obligacji. Emisja cieszyła się także dużym zainteresowaniem obligatariuszy, którzy w 2011 r. nabyli obligacje serii A, dla których spółka przygotowała specjalne preferencje zapisów. Blisko połowa inwestorów indywidualnych z tej grupy zdecydowała się na złożenie zapisów na obligacje kolejnej serii.

Inwestorzy ponownie nam zaufali, a to najważniejsze na rynku obligacji. Sprawdziły się zwłaszcza unikalne na polskim rynku rozwiązania dotyczące struktury i warunków emisji. Na pewno ważna też była nasza konsekwencja i aktywności w obszarze relacji inwestorskich. Cieszę się szczególnie, że tak wielu inwestorów z 2011 r. postanowiło pozostać z nami i wziąć udział w ostatniej emisji. Już dziś mogę powiedzieć, że w planach mamy kolejne. Analizujemy możliwość uruchomienia kolejnego Programu Emisji Obligacji i nie wykluczam, że decyzję w tej sprawie podejmiemy jeszcze w tym roku – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Wszystkie szczegóły na temat emisji dostępne są na specjalnym portalu inwestorskim: PCCInwestor.pl.

Wyemitowane obligacje serii AD są oprocentowane w wysokości 6,8% w stosunku rocznym, z kwartalnymi okresami odsetkowymi. Intencją spółki jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

http://www.cbonds.pl/news/item/653715


Powrót do media o nas