Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 10 grudnia 2013

10.12.2013, wnp.pl

W Brzegu Dolnym powstanie zakład chemiczny za ponad 272 mln złotych

PCC P4 rozpoczęła prace nad wykonaniem fundamentów pod wszystkie obiekty instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przemysłowym PCC Rokita w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Budowana instalacja ma docelowo osiągnąć wydajność na poziomie 42 000 ton rocznie w przeliczeniu na 100 proc. kwas monochlorooctowy.

Skala produkcji oraz jakość produkowanych roztworów MCAA pozwoli PCC P4 znaleźć się w gronie wiodących producentów MCAA na świecie. Jest to jednocześnie jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle chemicznym w ostatnich latach.
Wartość całkowita projektu została oszacowana na ponad 272 mln zł. Część wydatków w kwocie 67 mln złotych zostanie sfinansowana z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Gospodarki.

Produktem wytwórni MCAA będzie 80 proc. roztwór wodny, dostępny w dwóch podstawowych klasach czystości zróżnicowanych względem siebie pod kątem zawartości jednego z najbardziej krytycznych parametrów, mianowicie zawartości kwasu dichlorooctowego (DCAA): kwas monochlorooctowy czysty (H-P MCAA) o zawartości DCAA poniżej 0,05 proc. oraz roztwór kwasu monochlorooctowego ultra czysty (U-P MCAA) o zawartości DCAA poniżej 0,01 proc.

Możliwe będzie też przygotowanie produktu o zawartości DCAA dostosowanej do indywidualnych wymagań danego odbiorcy.

Produktem wytwarzanym równolegle na instalacji będzie chlorowodór, który po oczyszczeniu i rozpuszczeniu w wodzie będzie oferowany na rynku w kwasu solnego.

Nowa wytwórnia pozwoli znacząco zwiększyć zatrudnienie specjalistów i inżynierów w grupie PCC, na czele której stoi spółka dominująca PCC SE (Niemcy), a w skład której wchodzi m. in. spółka PCC P4. Wytwarzanie MCAA pozwoli na lepszą integrację produkcji grupy PCC zarówno w dół jak i w górę łańcucha dostaw. Wytwórnia będzie zużywała znaczne ilości chloru produkowanego przez instalację elektrolizy należącą do PCC Rokita SA, a finalny ciekły produkt będzie odbierany przez spółkę PCC Exol SA i będzie przerabiany na wysokiej jakości betainy.

MCAA znajdzie zastosowanie do produkcji karboksymetylocelulozy (CMC) stosowanej w przemyśle wiertniczym (choćby przy odwiertach związanych z gazem łupkowym), jak również w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. MCAA będzie także używany do wytwarzania kwasu tioglikolowego będącego plastyfikatorem PCW. Produkcja syntetycznej kofeiny, lidokainy czy adrenaliny znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym to także pole do zastosowania kwasu monochlorooctowego. Ponadto odbiorcami MCAA będą wytwórcy środków ochrony roślin (2,4D, MCPA).

Spółka PCC P4 wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC. Podmiotem dominującym jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych w branży chemicznej, energetyczneu i logistyczej. W 78 spółkach wchodzących w skład Grupy PCC pracuje prawie 3 tys. osób w 16 krajach.

http://chemia.wnp.pl/w-brzegu-dolnym-powstanie-zaklad-chemiczny-za-ponad-272-mln-zlotych,213447_1_0_0.html


Powrót do media o nas