Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 12 listopada 2013

12.11.2103, wnp.pl

Wyniki PCC Rokita pokazują, że w chemii rosną zyski

Spółka chemiczna PCC Rokita osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody na poziomie 854,4 mln zł. Poprawiła także rentowności na wszystkich poziomach.

Przychody są wyższe o 11,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk operacyjny równy 56,6 mln zł oznacza wzrost o 20,7 proc. rok do roku.

Grupa wypracowała w tym okresie 149,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o 26,8proc. rok do roku i 95,2 mln zł EBITDA (wzrost o 10,6 proc.). Zysk netto grupy wyniósł natomiast 43,3 mln zł.

Po oczyszczeniu wyników trzech pierwszych miesiącach ze zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż spółki PCC Exol, zysk ten był o 37,0 proc. wyższy rok do roku.

Marża brutto ze sprzedaży Grupy PCC Rokita w omawianym okresie ukształtowała się na poziomie 17,5 proc. (wzrost rok do roku o 2,2 punkta procentowego), marża EBIT wyniosła 6,6 proc. (wzrost o 0,5 punkta procentowego), marża EBITDA 11,1 proc. (spadek o 0,1 punkta procentowego). Marża netto osiągnęła natomiast poziom 5,1 proc., co w stosunku do trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku (po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego) stanowiło wzrost o 2,2 punkta procentowego.

– Wzrost przychodów wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży produktów wytwarzanych w Kompleksie Chlorowym oraz w Kompleksie Rokopole. W 2012 r. w Kompleksie Rokopole uruchomiliśmy instalację IV ciągu produkcyjnego, co zwiększyło znacząco moce produkcyjne. Natomiast dzięki dobrej koniunkturze oraz wysokim cenom na alkalia osiągnęliśmy wzrost rentowności – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

– Rok 2013 to bardzo dobry okres dla Grupy PCC Rokita. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki finansowe, ale także działania inwestycyjne, które intensywnie realizujemy. Nasz kluczowy projekt, czyli drugi etap budowy elektrolizy membranowej w Kompleksie Chlorowym, jest już na zaawansowanym etapie i planujemy go w pełni zakończyć w 2015 r. W kolejnych kwartałach PCC Rokita będzie także inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych. W Kompleksie Chemii Fosforu zmodernizowaliśmy właśnie jedną linię produkcyjną i lada chwila rozpocznie się modernizacja kolejnej. Pozwoli to na zwiększenie mocy produkcyjnych trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu o 150%. Produkty te to kluczowe surowce, wykorzystywane dalej w przemyśle chemicznym, środków ochrony roślin oraz w przemyśle farmaceutycznym – dodaje.

Spółka obecnie koncentruje się także na zwiększeniu mocy produkcyjnych instalacji tlenku propylenu (Kompleks Chlorowy). Inwestycja realizowana jest w oparciu o własną technologię i pozwoli także na zmniejszenie oddziaływania produkcji na środowisko. Rozbudowa wytwórni prowadzona jest praktycznie bez jej wyłączenia z bieżącej eksploatacji. – Do tej pory udało nam się zwiększyć moce produkcyjne z 25 do 36 tys. ton na rok, a docelowo będzie to 40 tys. ton na rok – wyjaśnia Rafał Zdon.

http://chemia.wnp.pl/wyniki-pcc-rokita-pokazuje-ze-w-chemii-rosna-zyski,211077_1_0_0.html


Powrót do media o nas