Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 30 kwietnia 2019

Przy sięgającej prawie 40 mln zł nadsubskrypcji średnia stopa alokacji wyniosła 35,6 proc. dla każdego ze złożonych zapisów. Było ich w sumie 985, co oznacza, że przeciętna wartość każdego ze zleceń nabycia długu Rokity sięgała 62,8 tys. zł.

PCC Rokita oferował stałe 5 proc. w skali roku za siedmioletni niezabezpieczony dług.

W poprzedniej ofercie publicznej, także siedmioletnich obligacji oprocentowanych na stałe 5 proc., którą przeprowadzono w kwietniu ubiegłego roku, wartość zapisów sięgnęła 27,91 mln zł wobec dostępnej wówczas puli 20 mln zł. Złożono wtedy 455 zapisów.

Zarówno liczba, jak i wartość złożonych zapisów były bez porównania wyższe niż w ofercie sprzed roku. Nie są to bynajmniej dla Rokity poziomy wcześniej niespotykane. Warto bowiem przypomnieć, że w marcu 2018 r., gdy chemiczna spółka oferowała sześcioletnie obligacje na 5 proc. rocznie, inwestorzy złożyli 1083 zapisy o łącznej wartości 76,2 mln zł wobec oferowanych wówczas 25 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do kwietnia 2025 r. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, wyceniane są z rentownościami do 4,7-4,8 proc. brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Rokita wykupił w terminie warte 22 mln zł papiery PCR0419.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/zapisy-na-obligacje-rokity-zredukowane-o-64-4-proc, 29 kwietnia 2019


Powrót do media o nas