Aktualności

Media o nas

Zapisy na obligacje PCC Rokita w dniach od 18 lipca do 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą przez Dom Maklerski BDM SA oraz przez Internet.

Dowiedz się więcej!

PCC Rokita SA jest jedną z większych spółek chemicznych w Polsce. Naszym atutem jest bardzo rozbudowana oferta produktów, krojona na miarę potrzeb klientów z niemal każdej dziedziny życia codziennego. To w skali kraju cecha unikalna w branży chemicznej. Z powodu tak dużej dywersyfikacji odbiorców z różnych segmentów biznesowych (przemysł tworzyw sztucznych, włókiennictwo, chemia gospodarcza, budownictwo, meblarstwo, górnictwo, motoryzacja i wiele innych) nasza spółka jest relatywnie odporna na zmienną koniunkturę na rynku, co wyraźnie widać w jej wynikach finansowych.

 

Lista POK-ów BDM S.A. do pobrania

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EB do pobrania do pobrania

Prospekt emisyjny do pobrania

 

 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o PCC Rokita oraz oferowanych przez nią obligacjach?
Podaj swój numer telefonu lub e-mail – skontaktujemy się z Tobą.Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii EB opublikowane dnia 17 lipca 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.