Aktualności

Media o nas

Zapisy na obligacje PCC EXOL w dniach 6 – 14 listopada 2017 r. przyjmowane będą przez Dom Maklerski BDM oraz przez Internet.

Skorzystaj z Przydziału Preferencyjnego* i zapisz się na obligacje w I Okresie Przyjmowania Zapisów w dniach .6 – 10 listopada 2017 r. 

* stopa alokacji dla zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów z zastrzeżeniem że nie wyniesie ona więcej niż 100%.

Dowiedz się więcej!

PCC EXOL SA to lider w produkcji środków powierzchniowo czynnych (zwanych inaczej surfaktantami, od ang. surface active agent) w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest jedynym w Polsce producentem surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych), będącym niezbędnym składnikiem środków myjących i piorących oraz chemii przemysłowej. Największe koncerny światowe produkujące środki czystości i kosmetyki zaufały jakości naszych wyrobów, a miliony klientów, codziennie sięgając po szampon, żel myjący czy proszek do prania, korzysta z czyszczących, piorących i pianotwórczych własności zawartych w nich środków powierzchniowo czynnych.

Lista POK-ów BDM S.A. do pobrania
Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1 do pobrania
Prospekt emisyjny do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej o aktualnej emisji obligacji?
Podaj swój nr telefonu lub e-mail – skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej Obligacji Emitenta są: Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany w dniu 25 lipca 2017 r., zatwierdzone i opublikowane Aneksy do Prospektu Emisyjnego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1, które zostały opublikowane w dniu 2 listopada 2017 r., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu, www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego: www.bdm.pl.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.