Aktualności

Media o nas

Zapisy na obligacje PCC Rokita  w dniach 11-19 grudnia 2017 r. przyjmowane będą przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Citi Handlowy, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Dowiedz się więcej!

Lista POK-ów DM BDM do pobrania

Lista POK-ów DM Citi Handlowy do pobrania

Lista POK-ów BM Alior Banku do pobrania

Lista POK-ów DM mBanku do pobrania

Lista POK-ów DM BOS do pobrania

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED do pobrania 

Prospekt emisyjny do pobrania

 

PCC Rokita SA jest jedną z większych spółek chemicznych w Polsce. Naszym atutem jest bardzo rozbudowana oferta produktów, krojona na miarę potrzeb klientów z niemal każdej dziedziny życia codziennego. To w skali kraju cecha unikalna w branży chemicznej. Z powodu tak dużej dywersyfikacji odbiorców z różnych segmentów biznesowych (przemysł tworzyw sztucznych, włókiennictwo, chemia gospodarcza, budownictwo, meblarstwo, górnictwo, motoryzacja i wiele innych) nasza spółka jest relatywnie odporna na zmienną koniunkturę na rynku, co wyraźnie widać w jej wynikach finansowych.

Po III kwartale 2017 r. Grupa PCC Rokita osiągnęła bardzo dobre wyniki, uzyskując:

• zysk netto na poziomie 100,8 mln zł (wzrost o 5,2% I-IIIQ/I-IIIQ)
• zysk EBITDA na poziomie 170,7 mln zł (wzrost o 11,6% I-IIIQ/I-IIIQ)
• przychody ze sprzedaży na poziomie 941,4 mln zł (wzrost o 15,6% I-IIIQ/I-IIIQ).

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną prezentacją wynikową Grupy PCC Rokita >>tutaj

Chcesz wiedzieć więcej o aktualnej emisji obligacji?
Podaj swój nr telefonu lub e-mail – skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.



Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii ED opublikowane dnia 5 grudnia 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.