Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,9%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,9

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 72,4%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2010
zysk netto/aktywa ogółem 1,6%