Aktualności

Media o nas

PCC Apakor 

PCC Apakor (wcześniaj: Zakład Budowy Aparatury „Apakor – Rokita” Sp. z o.o.) to dynamicznie rozwijający się producent aparatury przemysłowej dla sektora chemicznego, petrochemicznego, górniczego, koksowniczego.

Doskonała znajomość rynku inwestycyjnego aparatury przemysłowej pozwala nam kłaść nacisk na najważniejsze z punktu widzenia inwestora kwestie, przede wszystkim doskonałą jakość naszych produktów poprzez współpracę naszego działu kontroli jakości z jednostkami Dozoru Technicznego oraz dotrzymywanie ustalonych terminów realizacji.

Zobacz więcej