Aktualności

Media o nas

 

Zapisy na obligacje PCC Rokita w dniach 16-23 czerwca 2015 r.

we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.

 

Bielsko-Biała, ul Stojałowskiego 27, tel. 33 812 84 40

Brzeg Dolny,** ul. Sienkiewicza 4, bud. X3, tel. 71 794 23 44

Bytom, ul. Rycerska 11, tel. 32 282 52 65


Cieszyn, ul. Górna 24, tel. 33 852 52 66


Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 14, tel. 32 262 00 10

Jastrzębie Zdrój, ul. Łowicka 35, tel. 32 471 14 40

Katowice, ul. 3 Maja 23, tel. 32 208 14 01


Kraków, ul. Szlak 67, tel. 12 423 22 21

Kęty, ul. Sobieskiego 16, tel. 33 845 07 66


Lubin, M. Skłodowskiej-Curie, tel. 76 845 67 71


Lublin*, ul. Krakowskie Przedmieście 9/Zielona 6, tel. 662 279 486

Poznań, ul. 27 Grudnia 3, tel. 61 855 33 03

Rybnik*, ul. Gen Józefa Hallera 6, tel. 662 279 459

Tarnów, ul. Krakowska 11a, tel. 14 621 31 86

Tychy, Al. Jana Pawła II 20, tel. 32 217 78 75

Warszawa, ul. Piękna 68, tel. 22 612 45 45

Wrocław, ul. Św. Mikołaja 72, tel. 71 344 11 28


Żary, ul. Wyszyńskiego 1, tel. 68 375 98 51

* POK niepełnozakresowy. Więcej na www.bdm.pl/poki

** POK niepełnozakresowy otwarty w terminie 22-23.06.2015r. w godz. 9.00-16.00

 

Pierwszeństwo przy przydziale*** Obligacji CA przysługuje inwestorom, którym PCC Rokita SA przydzieliła obligacje serii AB w dniu 18 grudnia 2012 r.

 

***Przy przydziale oferowanych Obligacji serii CA Emitent w pierwszej kolejności przydzieli Obligacje serii CA inwestorom, którym przydzielono w dniu 18 grudnia 2012 roku Obligacje serii AB, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii CA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Obligacje serii CA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AB przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 18 grudnia 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii CA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.W drugiej kolejności, przydział Obligacji zostanie dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii CA większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Ilość Obligacji serii CA w zapisie złożonym przez inwestora posiadającego pierwszeństwo przy przydziale, przewyższająca ilość Obligacji serii AB przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 18 grudnia 2012 r., nie jest objęta preferencjami. Na tym etapie przydział Obligacji serii CA zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

 

Prospekt emisyjny do pobrania

 

Jak nabyć obligacje?

 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o PCC Rokita oraz oferowanych przez nią obligacjach?
Podaj swój numer telefonu lub e-mail – skontaktujemy się z Tobą.Zapoznałem się z Polityką Prywatności

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt III Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz www.pccinwestor.pl jak i Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.