Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 29.05.2014 13:05

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 28 maja 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto, wypracowanego w roku 2013 w kwocie 3.218.759 zł w ten sposób, że:
– na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.000.000 zł,
– pozostała część zysku netto w kwocie 1.219.759 zł przeznaczona została na podwyższenie kapitału zapasowego.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło, że wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 500.000 zł do dnia 1 czerwca 2014 oraz 1.500.000 zł do dnia 12 czerwca 2014.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Powrót