Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 13.12.2012

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zamiarze nabycia spółki PCC Chemax Inc. z siedzibą w Piedmont, USA (spółka z Grupy Kapitałowej PCC).
Rynkowa wycena wartości spółki PCC Chemax Inc. ustalona została na kwotę 39 400 000 zł, która przekracza 10 % kapitałów własnych PCC Exol SA. Wycena spółki PCC Chemax Inc. sporządzona została przez niezależny podmiot zewnętrzny.
Nabycie akcji spółki PCC Chemax Inc. uzupełni ofertę produkcyjną PCC Exol SA w zakresie specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), co w przyszłości zapewni PCC Exol SA zwiększenie udziału w tym segmencie rynku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


Powrót