Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 25.09.2015

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 25 września 2015 r. postanowił podjąć czynności zmierzające do refinansowania pozostałej do spłaty części pożyczki właścicielskiej udzielonej Spółce przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu (dalej: „PCC SE”) dnia 16.01.2012 r., to jest kwoty głównej pożyczki w wysokości 14 526 939,02 EUR oraz odsetek należnych PCC SE, środkami, które zostaną pozyskane z kredytu inwestycyjnego do kwoty 60 000 000 PLN lub z emisji obligacji Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r . poz. 1382, z późn. zm.)


Powrót