Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 48/2016 z dnia 26.09.2016 20:17

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 30.05.2016 informuje, iż Spółka wznawia produkcję na instalacji do produkcji chlorobenzenów, której to budynek pomocniczy uległ uszkodzeniu w wyniku pożaru.

Pożar spowodował zatrzymanie instalacji do produkcji chlorobenzenów przez okres ok. 4 miesięcy.

Sprzedaż wyrobów, produkowanych na tej instalacji, stanowiła w 2015 roku ok. 4% przychodów Grupy PCC Rokita.

Spółka jest w trakcie toczącego się postępowania odszkodowawczego w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas pożaru oraz z tytułu utraconego zysku.

Zarząd Spółki szacuje, że w związku z powyższym, całkowity wpływ pożaru na wyniki finansowe Spółki nie będzie znaczący.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót