Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 12.09.2011

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż w skonsolidowanym raporcie półrocznym za 2011 r. opublikowanym w 31 sierpnia 2011 r. wystąpiła pomyłka edytorska w "wybranych danych finansowych". Błąd polega na omyłkowym wpisaniu danych półrocznych do kolumny zawierającej dane roczne za 12 miesięcy zakończone 31.12.2010 w PLN i EUR.

Zestawienie zmian w "wybranych danych finansowych" oraz tabelę z właściwymi danymi Emitent przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż pozostałe elementy skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 r. pozostają aktualne, a powstała pomyłka ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie miała wpływu na ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej PCC Rokita, które zostały obliczone w sposób prawidłowy.

załącznik: Wybrane dane finansowe – korekta i tabela po korekcie.


Powrót