Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 10/2021/K z dnia 19.04.2021 21:02

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. wcześniejszego wykupu obligacji serii EA, opublikowanego pod numerem 10/2021 informuje, iż w skutek oczywistej omyłki błędnie wybrano podstawę prawną w formularzu ESPI. Wskazany raport powinien zostać opublikowany z podstawą prawną: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót