Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 49/2016/K z dnia 06.10.2016 22:13

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu z dnia 6 października 2016 r. dot. Umorzenia postępowania przez URE, opublikowanego pod numerem 49/2016 informuje, iż w skutek oczywistej omyłki błędnie oznaczony został numer raportu. Wskazany raport powinien zostać opublikowany z kolejnym numerem – 50/2016.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót