Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 11.08.2015 01:00

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w raporcie 8/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w wyniku omyłki pisarskiej, podał błędną datę powzięcia informacji dot. zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Było:

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych.

Powinno być:

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych.

 

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


Powrót