Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 18.10.2012

Zarząd PCC Exol  S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17 października 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej PCC Exol SA pana Adama Flisa, pełniącego od 20 sierpnia 2008 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót