Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 05/2014 z dnia 07.04.2014 10:33

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 414/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 9 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCTH00011” i notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AUT0217”.

Podstawa Prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót