Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 19.12.2013

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1480/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 20 grudnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCPK00013" i notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KOS0516".

Podstawa Prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Powrót