Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 04.04.2017 18:24

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2017 r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pana Alfreda Pelzera, Pana Waldemara Franza Preussnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Mariusza Dopierały oraz Pana Arkadiusza Szymanka.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Alfred Pelzer

Waldemar Preussner

Robert Pabich

Mariusz Dopierała

Arkadiusz Szymanek


Powrót