Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 27.06.2014 13:00

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. powołało członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na kolejną kadencję w osobach: pan Waldemar Preussner, pan Alfred Pelzer, pan Wiesław Klimkowski, pani Kamilla Spark, pan Maciej Tybura oraz pan Daniel Ozon.

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. powołało członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na kolejną kadencję w osobach: pan Waldemar Preussner, pan Alfred Pelzer, pan Wiesław Klimkowski, pani Kamilla Spark, pan Maciej Tybura oraz pan Daniel Ozon.

Informacje dotyczące pani Kamilli Spark oraz Pana Macieja Tybury jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały podane odpowiednio w raportach bieżących RB nr 03/2013 z dnia 09.01.2013 i RB nr 18/2012 z dnia 18.10.2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej PCC EXOL SA.pdf


Powrót