Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 10.10.2014

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Maciej Tybura złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 października 2014 r. Decyzja o rezygnacji podyktowana była względami osobistymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót