Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 21.01.2016

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

 1. Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015: 30 czerwca 2016 r.

 2. Raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2016: 30 września 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót