Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 29.01.2015

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 r.:

1. Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014 r.: 30 czerwca 2015 r.
2. Raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2015 r.: 30 września 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót