Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 03.12.2013

Zarząd spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 roku otrzymał Uchwałę nr 925/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz oznaczenia ich kodem PLPCCPK00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie ww. obligacji serii A i serii B w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Powrót