Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 03/2014 z dnia 19.03.2014

Zarząd spółki PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 19 marca 2014 roku otrzymał Uchwałę nr 302/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz oznaczenia ich kodem PLPCCTH00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie ww. obligacji serii A w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót