Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 18.10.2012

Zarząd PCC Exol S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 17 października 2012 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Uchwały NWZA PCC Exol 17.10.2012


Powrót