Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 02/2013 z dnia 09.01.2013

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 8 stycznia 2013 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

Treść uchwał podjętych przez NWZA PCC Exol SA w dniu 8.01.2013 r.


Powrót