Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 25.06.2013

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 25 czerwca 2013 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych przez ZWZA PCC Exol SA w dniu 25.06.2013 r.


Powrót