Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 19.05.2020 19:07

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał, które dnia 19 maja 2020 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz
2. treść uchwał, które dnia 19 maja 2020 roku nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych

Treść uchwał niepodjętych


Powrót