Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 03.04.2020 20:10

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz
2. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych
Treść uchwał nie podjętych


Powrót