Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 28.11.2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. ("Emitent") otrzymał uwagi do złożonego wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł oraz 11.644 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł.

Po uzupełnieniu dokumentów o dodatkowe informacje i dostosowaniu ich do wymogów formalnych, zostaną one złożone Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Emitent poinformuje kolejnym komunikatem bieżącym.

W związku z powyższym wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji zwykłych na okaziciela serii A i serii B zostanie złożony po otrzymaniu stosownej uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst"


Powrót