Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 04/2014 z dnia 01.04.2014

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2014 roku na podstawie Uchwały

Nr 396/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Powrót