Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 13.12.2013

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1451/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 11 644 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Powrót