Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 19.09.2014

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) z dnia 18.09.2014r. w sprawie ostatniej sesji notowań obligacji na okaziciela serii AA Spółki. 

Na podstawie § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd GPW poinformował, że 23.09.0214r. odbędzie się  ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii AA (PCR1014) wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita SA, o terminie wykupu 03.10.2014r. i wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00027”.          


Powrót