Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 30.03.2016

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w dniu 29.03.2016 r. wydał komunikat w sprawie ostatniej sesji notowań obligacji na okaziciela serii AC Spółki.

Na podstawie § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd GPW poinformował, że 05.04.2016 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii AC (PCR0416) wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita SA, o terminie wykupu 15.04.2016 r. i wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00043”.


Powrót