Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 02/2014 z dnia 18.03.2014 13:00

Zarząd PCC Autochem Sp. z o.o. („Spółka”; „Emitent”) z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji Emitenta przeprowadzonej na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego na dzień 10 lutego 2014r., przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży –  17-28 lutego 2014r.,
 2. data przydziału obligacji – 5 marca 2014r.,
 3. sprzedażą objętych było 30.000 obligacji,
 4. stopa redukcji nie wystąpiła,
 5. w ramach przeprowadzonej sprzedaży, objętych zostało 30.000 obligacji,
 6. obligacje były nabywane po 100 zł za 1 obligację,
 7. liczba osób, które złożyły zapisy – 46 osób,
 8. liczba osób, którym przydzielono obligacje – 46 osób,
 9. brak subemitentów,
 10. łączna wysokość kosztów – 20.780 zł, w tym koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 12.000 zł,
  2. sporządzenia dokumentu informacyjnego – 8.000 zł,
  3. promocji oferty – 780 zł

 

Podstawa prawna:

§10 oraz §18 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu


Powrót