Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 13.12.2014

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”; „Emitent”) z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji Emitenta serii C, przeprowadzonej na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego na dzień 5 listopada 2014 r., przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:- 17-28 listopada 2014 r.
 2. data przydziału/ sprzedaży obligacji: 5 grudnia 2014 r.
 3. liczba obligacji objętych sprzedażą: 30.000 obligacji
 4. stopa redukcji: redukcja dotyczyła dwóch inwestorów i wyniosła:

– 5% w przypadku jednego inwestora,

– 33% w przypadku drugiego inwestora

 1. liczba przydzielonych obligacji: 30.000
 2. obligacje były nabywane po 100 zł za 1 obligację
 3. liczba osób, które złożyły zapisy: 57 osób
 4. liczba osób, którym przydzielono obligacji: 57 osób
 5. brak subemitentów,          
 6. łączna wysokość kosztów 18.792 zł, w tym koszty:
 7. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 12.000 zł,
 8. sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 6.500 zł,
 9. promocji oferty – 292 zł.

Podstawa prawna:

§10 oraz §18 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu


Powrót