Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 08/2012 z dnia 12.06.2012

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego, iż w dniu 11 czerwca 2012 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)


Powrót