Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 28.06.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. została podpisana umowa pożyczki (dalej: „Umowa”) pomiędzy Spółką a PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy). Wartość Umowy wynosi 9,4 mln PLN. Umowa została zawarta do dnia 30.08.2016 r.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


Powrót