Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 31.03.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 31.03.2016 r. na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu podjął uchwałę nr 316/2016 o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A i B Spółki (oznaczonymi kodem PLPCCPK00013) w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 5 kwietnia 2016 r.
Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii A i B.

Na podstawie §25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii A i B przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 4 kwietnia 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 5 kwietnia 2016 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii A i B nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót