Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 2/2016 (ESPI) z dnia 09.12.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9.12.2016 r. na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu podjął uchwałę nr 1319/2016 o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii C Spółki (oznaczonymi kodem PLPCCPK00021) w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 13 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii C

Na podstawie §25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii C przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 13 grudnia 2016 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii C nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót