Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 12.10.2012

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 250.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 100,00 zł.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy §9 ust. 1


Powrót