Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 27.11.2013

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że w dniu 14 listopada 2013 został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł oraz 11.644 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na "Catalyst"


Powrót