Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 02/2014 z dnia 11.03.2014

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2013.

Pierwotny termin publikacji raportów rocznych, wskazany przez Emitenta na 14 marca 2014r. w raporcie bieżącym nr 1/2014 z 31 stycznia 2014r., zostaje przesunięty na 30 czerwca 2014r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Powrót