Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 27.04.2015

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za rok 2014.

Pierwotny termin publikacji raportów rocznych, wskazany przez Emitenta na 30 czerwca 2015r. w raporcie bieżącym nr 4/2015 z 29 stycznia 2015r., zostaje przesunięty na 30 kwietnia 2015r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót